05.04.2010 - Tranzit kave in prenos kave v predelavo in DDV

Vaše vprašanje:

Želeli bi trgovati s kavo. Gre za NEŽIVILSKO uporabo kave. Kavo bi prodajali v tranzitu in je ne bi skladiščili v podjetju. Katera dovoljenja potrebujemo za ta namen?
 
Imamo pa še nadaljnje vprašanje glede kave. Obeta se nam posel v Nemčiji. V osnovi gre za naslednje. Proizvajalcu kavnih mlinčkov v Nemčiji bi za namen testiranja PRODALI praženo kavo v zrnju. Le ta bo kavo v mlinčkih zmlel, kavo pa nam vrnil v Slovenijo (brez plačila).

Ali je potrebno v Nemčiji plačati kakšno trošarino na kavo ali kakšno drugo dajatev?Naš odgovor:

Iz vprašanja izhaja, da želi podjetje trgovati s kavo. V prvem odstavku je navedeno, da naj bi kavo uporabljali za »NEŽIVILSKI« namen, v drugem odstavku pa ni pojasnjeno za kaj naj bi se kava lahko poleg prehrane tudi lahko uporabljala. V nadaljevanju zato ne bomo navajali zakonodaje, ki je povezana z ravnanjem s hrano. V R Sloveniji sicer ureja področje ravnanja s hrano predvsem Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - ZZUZIS (Uradni list RS, št. 52/2000 in 42/2002).

Glede davčne zakonodaje je potrebno pri prometu blaga med državami članicami EU potrebno upoštevati predvsem Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006 z vsemi spremembami do 85/09 z dne 30. 10. 2009 v nadaljevanju ZDDV-1). Glede na vprašanje bomo pri odgovoru predpostavili da:
•    je stranka iz R Slovenije zavezanec za DDV (oseba A),
•    je stranka iz Nemčije zavezanec za DDV v Nemčiji (oseba B),
•    blago, ki ga oseba A dostavi osebi B, ostane v lasti osebe A in
•    se blago po obdelavi vrne v R Slovenijo.

V zvezi s prvim vprašanjem, kjer stranka želi opravljati promet s kavo v tranzitu, je potrebno ugotoviti , da se trošarina na področju držav EU (exice duty) plačuje, (skladno z določili EU zakonodaje na področju trošarin, kar pri nas ureja Zakon o trošarinah) izključno v zvezi z naslednjimi trošarinskimi izdelki:
1.    Alkohol in alkoholne pijače,
2.    Tobačni izdelki,
3.    Energenti in električna energija.
Obveznost za obračun trošarine nastane takrat, ko se trošarinski izdelki sprostijo v porabo.
V kolikor izdelki ne sodijo v t.i. trošarinske izdelke, potem trošarine pri prometu ni potrebno obračunavati.

Glede obdavčenja pri t.i. tranzitu blaga med državami EU je potrebno upoštevati predvsem zakonodajo na področju prometnih davkov, kar pri nas ureja ZdavP-1. Po navedeni zakonodaji se prometi izven R Slovenije (če oseba A proda blago izven R Slovenije) ne evidentirajo v evidence DDV po slovenski zakonodaji.
V primeru prodaje blaga na ozemlju R Nemčije se promet ne evidentira v DDV evidence R Slovenije.
Če oseba A proda blago, ki se nahaja v Nemčiji osebi B, nemškemu DDV zavezancu, potem velja, da se mora oseba A registrirati v R Nemčiji.

V primeru, če oseba A odpelje blago na predelavo v R Nemčijo, se promet blaga ravno tako ne evidentira v DDV evidence, saj ne gre za promet blaga, skladno z določili 6- člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 85/09, v nadaljevanju PZDDV). Priporočamo pa vzpostavitev kvalitetnih evidenc, na podlagi katerih bo mogoča kontrola poslanega in prejetega blaga po predelavi.                Odgovor pripravil: mag. Franc Derganc, www.taxin.si


rating
  Komentar