31.08.2010 - Dajanje brezplačnih vzorcev in DDV - ČLANEK VIDEN NAROČNIKOM

Vaše vprašanje:

Zanima nas vprašanje obračuna DDV-ja pri pridobitvi gratis vzorca iz druge države članice in gratis posredovanje tega blaga končnemu kupcu.
Zanima nas, ali DDV, katerega tuji dobavitelj ob gratis dobavi plača v svoji državi, lahko mi kot trgovec, kateri isto blago gratis fakturira končnemu kupcu , poračunamo kot vstopni DDV.

Primer:
 ITAL. dobavitelj fakturira gratis vzorec
 25 kg material x 1,00 eur =25,00 eur
  +20% DDV (IVA) = 5,00 eur
  skupaj =30,00 eur
 
 Naše podjetje isti material pošlje končnemu kupcu v preizkus in fakturira gratis vzorec
 25 kg material x 1,00 eur =25,00 eur
  +20% DDV =5,00 eur
  skupaj =30,00 eur
 
Naše podjetje mora od fakture plačati 5,00 eur DDV-ja , ker pa tega davka od kupca ne prejme plačanega (gratis dobava), me zanima, ali je upravičen do odbitka že plačanega davka, katerega je tuji dobavitelj plačal v svoji državi (sicer bo davek plačan dvakrat za isto blago)Naš odgovor:

Vprašanje je povezano z davčno obravnavo blaga, ki je prejeto iz druge države EU in se uporabi za namene brezplačne uporabe s strani potencialnih kupcev blaga.

Na podlagi določil 12. člena Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo ZDDV-1-UPB2, Ur. L. RS, št. 10/2010 z dne 12.2.2010, v nadlajevanju ZDDV-1) se za  pridobitev blaga znotraj Skupnosti, opravljeno za plačilo, šteje tudi uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec za namene svojega podjetja ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice, na ozemlju katere je bilo blago izdelano, črpano, predelano, kupljeno, pridobljeno, ali kamor ga je davčni zavezanec uvozil v okviru opravljanja dejavnosti.
Zgoraj navedena zakonodaja predstavlja pravno podlago za obračun izstopnega DDV pri pridobitvi blaga.....

                                                                                                       

                                                                                                          Odgovor pripravil: mag Franc Derganc, www.taxin.si


Opomba: Članek je dostopen članom kluba MODRO POSLOVANJE.
Kako postati član kluba modro poslovanje ?
Postanite partner računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o.
Kako lahko opravim nakup članka (za osebe, ki niso člani KLUBA MODRO POSLOVANJE) ?
Opravite nakup !

 


rating
  Komentar