30.07.2009 - Ali lahko podjetju, ki bi izdelke prodali v tretje države, izstavili račun brez obračunanega DDV?

V konkretnem primeru bo oseba B torej izstavila račun brez obračunanega DDV in se bo sklicevala na oprostitev plačila DDV po določilih 57. člena ZDDV-1


Vprašanje bralcev revije RDP:

 

»Prosimo za pojasnitev obveznosti oziroma oprostitev DDV v naslednjem primeru – slovenski dobavitelj (davčni zavezanec B) prodaja blago v Luki Koper. Blago se neocarinjeno nahaja v brezcarinski coni. To blago bi kupili v podjetju A, ki je davčni zavezanec in bi ga takoj prodali v tretje države, in sicer preko tranzita v Bosno in Hercegovino. Podjetje A zanima, ali jim lahko slovenski dobavitelj B izstavi račun za blago brez obračunanega DDV-ja in na katere zakonske člene se mora pri tem sklicevati? Pri tem podjetje A predlaga, da bi se želeli izogniti dodatnim stroškom kot so uvozno carinjenje, špedicija, ker bi ti stroški bremenili podjetje, saj pri tem poslu že nastajajo stroški izvoznega carinjenja in špedicije.«


Odgovor Cedara, d.o.o.


Skladno z določili 57. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1, Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006 z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedili ZDDV-1) so plačila DDV oproščene naslednje transakcije:

a) dobava blaga, ki se predloži carinskemu organu in v skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo;
b) dobava blaga, ki se v skladu s carinskimi predpisi vnese v prosto cono ali prosto skladišče;
c) dobava blaga, za katero se v skladu s carinskimi predpisi začne postopek carinskega skladiščenja ali postopek aktivnega oplemenitenja.
Plačila DDV so oproščene tudi storitve, ki so povezane z dobavami blaga po prvem odstavku tega člena.
Plačila DDV so oproščene tudi dobave blaga iz prvega odstavka tega člena v prostih conah, prostih in carinskih skladiščih ter opravljanje storitev na tem blagu, vendar le, dokler je blago v prosti coni ali v prostem skladišču ali v postopku carinskega skladiščenja v skladu s carinskimi predpisi.


V konkretnem primeru bo oseba B torej izstavila račun brez obračunanega DDV in se bo sklicevala na oprostitev plačila DDV po določilih 57. člena ZDDV-1. Oseba A pa bo uveljavila oprostitev plačila
DDV-ja skladno z določili točke a 1. odstavka 52. člena ZDDV-1, saj gre za izvoz blaga.

 


rating
  Komentar