05.05.2009 - Ali je prodaja darilnih bonov že promet obdavčen z DDV v trenutku izdaje darilnega bona

Davčni zavezanci s tem, ko odvedejo DDV že v trenutku izdaje darilnega bona (čeprav tudi po mnenju DURS-a ni potrebno) dejansko poenostavijo svoje računovodstvo, saj bi sicer morali izdajati dve vrsti darilnih bonov in sicer »darilni bon za znano blago ali storitev« ter »bon za blago oz. storitev po izbiri«.


Vprašanje bralcev revije RDP

 

Ali je prodaja darilnih bonov že promet obdavčen z DDV v trenutku izdaje darilnega bona?


Odgovor Cedara, d.o.o.

 

V povezavi s transakcijami davčnega zavezanca v notranjem prometu nastane obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV (skladno z določili 33. člena ZDDV-1) v trenutku, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.

 

Če je plačilo izvršeno preden je blago dobavljeno ali preden so storitve opravljene, nastane obveznost obračuna DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila.

Na podlagi splošnih določil Zakona o davku na dodano vrednost se torej obračuna izstopni DDV v trenutku dobave blaga ali storitve, v primeru avansa oz. predplačila pa nastane obveznost v trenutku prejema denarja.

 

Pri izdaji darilnih bonov gre v povezavi z ZDDV-1 običajno za dve različni transakcij in sicer:

 

1. izdaja darilnega bona, kjer je jasno naveden namen izdaje in
2. izdaja darilnega bona, kjer namena ni eksplicitno navedenega.

 

Ad.1. Izdaja darilnega bona za znano blago ali storitev.

 

V kolikor izdajatelj darilnega bona prejme denar oz. vnaprejšnje plačilo za znano blago in od znanega naročnika (kupca darilnega bona) gre skladno z 3. odstavkom 33. člena ZDDV-1 za predplačilo, saj je iz izdanega darilnega bona popolnoma jasno razvidno, da je prejeti denar dejansko pokritje za kasnejšo dobavo točno znanega blaga oz. storitve oz. je naročnik znan, predmet obdavčitve in posledično davčna stopnja. Takšni primeri so na primer:

 

* darilni bon za »frizura fru-fru 1 kom«
* darilni bon za »tajska masaža 1 kom«
* darilni bon za »igrača Spiderman št. Art 02105 1 kom«
* ipd.

 

Ad.2. Izdaja darilnega bona za blago ali storitev, ki v času izdaje bona še ni natančno določena.

 

V primeru izdaje darilnega bona v trgovini, ki prodaja raznovrstno blago, gre za izdajo dokumenta, ki predstavlja neke vrste zavezo, da bo prinositelj navedenega dokumenta lahko prevzel določeno vrsto blaga ali storitve iz asortimana izdajatelja bona, pri čemer je dogovorjeno, da je znesek iz darilnega bona že poravnan.

 

Sama izdaja darilnega bona v konkretnem primeru predstavlja po našem mnenju potrdilo o prejetem plačilu za blago, ki še ni določeno. Glede na to, da v času nakazila denarja oz. izdaje darilnega bona bodoča transakcija v smislu ZDDV ni poznana menimo, da ni pravne podlage za obračun DDV-ja od nakazila denarja za darilni bon, saj ni znan predmet obdavčitve in posledično davčna stopnja. V takšnih primerih gre lahko za finančno transakcijo, ki ni obdavčena po določilih ZDDV-1.

Knjiženje prejetega plačila se opravi na posebnih kontih predplačil in se obdavčijo v trenutku, ko je popolnoma jasen namen plačila oz. v trenutku, ko se opravi prevzem blaga ali storitve.

 

V praksi lahko najdemo različno obravnavanje zgoraj navedenih primerov (tudi znotraj držav članic EU), najpogosteje pa se v trgovini, kjer se prodaja samo blago z enako davčno stopnjo in kjer v času prejema denarja še ni znana vrsta blaga ali storitve, ki bo prevzeta na podlagi izdanega darilnega bona, obračuna IDDV že od prejetega denarja oz. na podlagi izdanega darilnega bona.

To pomeni, da se v praksi najpogosteje DDV plača že v trenutku prejema denarja iz naslova izdaje darilnega bona in se obravnava kot je navedeno v članku revije RDP – številka 04 2009 z naslovom »Računovodenje darilnih bonov«. Davčni zavezanci s tem, ko odvedejo DDV že v trenutku izdaje darilnega bona (čeprav tudi po mnenju DURS-a ni potrebno) dejansko poenostavijo svoje računovodstvo, saj bi sicer morali izdajati dve vrsti darilnih bonov in sicer »darilni bon za znano blago ali storitev« ter »bon za blago oz. storitev po izbiri«.

 

Davčna obravnava darilnih bonov je tudi znotraj držav članic EU različno obravnavana. V ta namen je tudi Komisija EU izdala dokument z nazivom »Consultation Paper on modernisation the Value Added Tax treatment of vouchers and related issues« z dne 12. 1. 2007, kjer je tudi naveden pomislek ali morebiti izdaja določenih darilnih bonov ni celo oproščena plačila DDV-ja, saj sodi med t.i. finančne storitve, ki lahko pod določenimi pogoji vpliva na odbitni delež izdajatelja tovrstnega bona.

 

Kot je razvidno iz navedenega dokumenta je problematika darilnih bonov izredno zapletena, zato je za natančnejši odgovor potrebno poznati celotno dejansko stanje.

 rating
  Komentar