24.10.2011 - Plačevanje prispevkov po 1.1.2012 v enoosebni družbi - zavarovanje pod 040

Vaše vprašanje:

Sem družbenik 100% lastnik v enoosebni družbi (d.o.o.). Do sedaj sem bil v svoji firmi zaposlen kot direktor , poleg mene je zaposlena tudi moja žena.
Kot lastnik podjetja sem bil zavarovan na zavarovalni podlagi 040 in si izplačeval mesečno plačo.
Do sedaj sva si redno izplačevala plače (in prispevke) v višini nad povprečno plačo
Po spremembi zakonodaje - ZUTD - naj ne bi kot 100% lastnik mogel biti tudi zaposleni v svoji firmi in prejemati plače.

Prosim , če mi lahko svetujete, kako naj spremenim status podjetja, da bi to lahko še naprej ostal 
-npr. delni prenos lastništva na ženo - kakšen je minimalni del ? Kaj to pomeni za status žene, katera sedaj prejema 50% nadomestila iz invalidskega zavarovanja ?
- Kakšen dohodek in koliko je obdavčen, si lahko izplačam za svoje delo , v kolikor statusa ne menjam ?
- Kako je z dnevnicami, potnimi stroški ?
- Ali je osnova za plačilo prispevkov dobiček podjetja ? Ali si osnovo za dobiček znižam s prejemanjem svoje nagrade-plače?


 


NAŠ ODGOVOR:

Vprašanje je povezano s statusom poslovodnih oseb z vidika obračunov prispevkov za socialno varnost skladno z določili Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010. ZUTD, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2011. Po navedeni zakonodaji so med obveznimi zavarovanci za primer brezposelnosti v šesti alineji 54. člena opredeljeni (med drugim) tudi poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu.

O obravnavani tematiki je DURS oz. ZPIZ napisal naslednja mnenja, ki podrobneje pojasnjujeno navedeno problematiko:

  • UREDITEV OBVEZNEGA ZAVAROVANJA DRUŽBENIKOV – POSLOVODNIH OSEB V ZASEBNIH DRUŽBAH IN ZAVODIH PO ZAKONU O UREJANJU TRGA DELA, Pojasnilo DURS, št. 4250-36/2010, 15. 12. 2010
  • PRIZNAVANJE STROŠKOV PRISPEVKOV ZAVAROVANCEV – POSLOVODNIH OSEB PRI DOHODNINI, Pojasnilo DURS, št. 4250-5015/2011-2, 6. 10. 2011
  • Sprememba načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, po 01.01.2011 (pojasnilo SPIZ) 

Iz zgoraj navedenih pojasnih izhaja:

1. Obvezno zavarovanje družbenikov – poslovodnih oseb po 1. 1. 2011

Družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe in izpolnjujejo pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po drugem odstavku 15. člena ZPIZ-1, zdravstveno zavarovanje po 6. alinei prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in zavarovanje za starševsko varstvo 5. točki 6. člena ZSDP, se bodo vključili v zavarovanje po podlagi 040. Če bodo te osebe hkrati izpolnjevale tudi pogoje za zavarovanje za primer brezposelnosti po 6. alinei prvega odstavka 54. člena ZUTD, se bodo v zavarovanje za primer brezposelnosti vključile s šifro podlage 112. V 54. členu ZUTD je določeno, da so zavarovanci za primer brezposelnosti družbeniki, ki so poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu.
 
Podlaga 040 od 01.01.2011 dalje torej ne bo več ........................


SKLEP:

V kolikor se želi oseba iz vprašanja izvzeti iz zavarovanja za primer brezposelnosti po ZUTD, potem je potrebno ugotoviti, da lahko .......................

V kolikor oseba, ki je zavarovana na podlagi 040, prejema dohodke iz naslova poslovodenja velja, da dohodki niso omejeni. Povedano drugače je ...................

Poslovodna oseba si lahko izplačuje ............

Opozoriti je potrebno tudi na spremembo v zvezi z akontacijami dohodnine za poslovodne osebe, ki bodo po 1.1.2012 zavarovane pod šifro 112 (poslovodja enoosebne družbe, ki je v 2010 zavarovan pod šifro 040). ..................                                                                                                            Pripravil: mag. Franc Derganc, www.taxin.si

Opomba: Članek je dostopen članom kluba MODRO POSLOVANJE.
Kako postati član kluba modro poslovanje ?
Postanite partner računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o.
Kako lahko opravim nakup članka (za osebe, ki niso člani KLUBA MODRO POSLOVANJE) ?
Opravite nakup !


 


rating
  Komentar