10.11.2012 - Najem stanovanja in boniteta

Vprašanje:

Prosim Vas za nasvet. Od matične firme, od katere sedež je v Budimpešti, sem dobila priložnost, da mi v Sloveniji blizu slovenske firme, financira najem stanovanja. Tekoče stroške krijem jaz, najemnino pa madžarska firma.
Zanima me, kako moram urejati pogodbo z slovenskim lastnikom stanovanja če tudi madžarska firma želi imeti pogodbo, na podlagi katere bo nakazala najemnino, jaz pa, zaradi plačevanja tekočih stroškov, isto moram imeti sklenjeno pogodbo z lastnikom.
 


Naš odgovor:


Iz vprašanja izhaja, da bo slovenski zavezanec za DDPO (v nadaljevanju hčeriska družba), ki zaposluje slovensko delojemalko (v nadaljevanju zaposlena) preko družbe matere iz tujine (v nadaljevanju družba mati) omogočilo ugodnost svoji zaposleni delavki.

Zaposlena delavka sprašuje kako mora biti sestavljena pogodba .....................

Najprej je potrebno poudariti, da davčna zakonodaja načeloma ne ureja pogodbenih razmerij v civilnih zadevah, .............................

V nadaljevanju bomo predpostavljali,  da bo v pogodbi o najemu tudi klavzula oz. člen po katerem bodo pogodbeni partnerji najemodajalec - slovenski rezident, ki je fizična oseba, najemojalec, ki je zaposlena delavka v hčerinski družbi in plačnik najemnine, ki je družba mati.

V kolikor gre za primer iz prejšnjega odstavka je potrebno poudariti, da mora slovenski najemodajalec pri prejemu najemnine ...............................

SKLEP:

Glede na postavljeno vprašanje menimo, da ima lahko zaposlena oseba sklenjeno t.i. ....................


                    Odgovor pripravil: mag. Franc Derganc, www.taxin.si

Opomba: Članek je dostopen članom kluba MODRO POSLOVANJE.
Kako postati član kluba modro poslovanje ?
Postanite partner računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o.
Kako lahko opravim nakup članka (za osebe, ki niso člani KLUBA MODRO POSLOVANJE) ?
Opravite nakup !

 


rating
  Komentar