06.02.2013 - Nakup E storitev preko posredniških spletnih strani

Vaše vprašanje:

Naši fantje želijo pospešiti razvoj in bi želeli angažirati strokovnjake po svetu, da bi programirali za nas.

 
Postopek je sledeč:
Na spletni strani (posredniku npr. freelancer.com) opravimo prijavo in se razpiše projekt.

Nanj se javijo izvajalci (programerji, oblikovalci, itd.). Enega se izbere in on to izvede. V tistem trenutku je potrebno imeti moraš imeti na »računu« pri tem posredniku količino denarja, ki je potrebno za plačalo izvajalcu. 

Ko izvajalec svoje delo opravi, se sprosti denar in ga izvajalec dobi na svoj račun.
 
Denarni tok je torej plačilo posredniku preko kreditne kartice ali mednarodnega nakazila.
 
Stroški pa so:
Posrednikove članarine (račun)
Posrednikove provizije (račun)
Plačila izvajalcem (fizične osebe, ni računa)
 
Zanima me kako opravičiti odliv glede na to da storitev opravi tuja fizična oseba za katero ne vemo niti imena in obdavčitve.
 

Naš odgovor:

 

V nadaljevanju bomo podali odgovor ob predpostavki, da je vprašanje povezano z naročili storitev preko spletne strani www.freelancer.com. Iz spleta je razvidno, da upravlja s stranjo podjetje Freelancer International Pty. Limited , ki ima sedež v Avstraliji.

Prav tako je iz pravil spletne strani razvidno, da programerji, ki opravijo storitev za naročnika dejansko izvajajo storitev v neodvisnem razmerju v smislu davčne zakonodaje R Slovenije. Neodvisnost je mogoče ugotoviti že na podlagi pravil, ki izhajajo iz spleta, saj je v točki 3.5 pravnih pravil spletne strani določeno, da so izvajalci storitev v vsakem primeru v neodvisnem razmerju. 

Spletno mesto je namreč neke vrste borza ponudnikov in naročnikov ter mehanizem za sklenitev in plalilo storitve...........

.....................


 

SKLEP:

V kolikor nerezident (programer, ki opravlja storitev preko posredniške platforme) opravlja neodvisno poklicno dejavnost se njegov dohodek po ZDoh-2 obravnava kot ....................... Ne glede na drugi odstavek 5. člena ZDoh-2, v katerem je določeno, da je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, se upoštevajoč določbo 33. člena ZDoh-2 dohodnine ne plačuje od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti – razen dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika – ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. prejemnik dohodka je nerezident,

2. dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali preko poslovne enote in je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v kateremkoli obdobju 12 mesecev in

3. ..............................


V kolikor se izplačujejo dohodki podjetju, je potrebno upoštevati 6. točko 1. odstavka 74. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16.11. 2006 do UL.št. 94/12 z dne 10. 12. 2012), ......................


VIDIK DDV

V zvezi z računi, ki so morebiti prejeti za storitev »upravljanja s posredniško platformo, ki jo lahko vmestimo v »spletno ponudbo z vidika ZDDV-1«« od osebe, ki ..........................

Prav tako je potrebno od računov, ki jih primeroma izstavijo programerji iz tretjih držav, ki v ...............................


 

 Odgovor pripravil: mag. Franc Derganc, www.taxin.si

 

 

Opomba: Članek je dostopen članom kluba MODRO POSLOVANJE.
Kako postati član kluba modro poslovanje ?
Postanite partner računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o.
Kako lahko opravim nakup članka (za osebe, ki niso člani KLUBA MODRO POSLOVANJE) ?
Opravite nakup !

 

 

 

 

 


rating
  Komentar