28.12.2010 - Vložek v novi trg - davčno priznani odhodek in pod katerimi pogoji

Vaše vprašanje: 

Naše podjetje A je skupaj z drugim podjetjem B sklenilo pogodbo o projektni investiciji. Podjetji sta se zavezali, da bosta po tej pogodbi vsako zase vložili določena sredstva. Pogodba je določala, da bo projekt izvedlo drugo podjetje B, zato je naše podjetje A na osnovi medsebojne pogodbe drugemu podjetju B nakazalo svoj del sredstev za namenjeni projekt. Drugo podjetje B bi moralo po medsebojni pogodbi izpeljati projekt širitve poslovne mreže na območju bivših jugoslovanskih republik. Zasnovani projekt zaradi gospodarske krize in težkih razmer na trgu, ni prinesel želenih denarnih tokov, oziroma je bil v celoti neuspešen. Podjetje B nam zato denarja, ki smo ga vložili v ta projekt ne bo vrnilo. Ali tako naložbo lahko oslabimo na račun tveganja (slab posel) ? 
Ali so odhodki zaradi oslabitve naložbe davčno priznani in če so, katero dokumentacijo moramo predložiti? 


Naš  odgovor:

Iz vprašanja izhaja, da je podjetje A vložilo v podjetje B denarna sredstva, ki se skladno z določili SRS oz. MRS pripoznajo kot neopredmetena sredstva ali običajneje odhodek obdobja (odvisno od določil pogodbe med A in B in stopnje dokončnanja storitve ). V primeru, da vložek ne izpolnjuje pogoje za pripoznavo neopredemetega sredstva (MRS 38, točka 45) gre za odhodke obdobja, pod pogojem, .....................
 

Odgovor pripravil: mag. Faanc Derganc , www.taxin.si

 

Opomba: Članek je dostopen članom kluba MODRO POSLOVANJE.
Kako postati član kluba modro poslovanje ?
Postanite partner računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o.
Kako lahko opravim nakup članka (za osebe, ki niso člani KLUBA MODRO POSLOVANJE) ?
Opravite nakup !