01.03.2011 - Obračun potnih stroškov za komericalo - dnevnice ?

Vaše vprašanje:

V našem podjetju (d.o.o.) imamo zaposlene komercialiste, ki pospešuje prodajo po trgovskih centrih širom po Sloveniji. Za vsako pot izven sedeža podjetja, ki ga opravljajo po terenu, izstavimo potni nalog. Obračun potnega naloga sestoji iz kilometrine(uporabljajo svoja osebna vozila), in dnevnice(od 6 do 8 ur 7,45€, od 8 do12 ur 10,68€, nad 12 ur 21,39€) ter ostalih morebitnih stroškov(cestnina, parkirnina,..).

Zanima nas ali so komercialisti opravičeni do obračuna in izplačila dnevnic, saj imamo tovrstni obračun opredeljen v svojih internih aktih? Kako je gledano to z davčnega vidika, je davčno priznan ta strošek ali ne?

Zanima me tudi, kako je z številčenjem potnih nalogov, ali lahko ima vsak komercialist svoje zaporedne številke ali morajo teči enotne po kronološkem zaporedju?


 


Naš odgovor:


Vprašanje stranke je povezano z obravnavo izplačil – povračil potnih stroškov za potovanja oz. delo na območju R Slovenije.

Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se presoja tudi upravičenost delojemalca do povračila stroškov v zvezi z delom. Tako je v 130. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) določeno, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela in povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Če višina povračila teh stroškov ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim predpisom.

Po drugem odstavku 44. člena ZDoh-2 .......................


Odgovor pripravil: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o., www.taxin.si

Opomba: Članek je dostopen članom kluba MODRO POSLOVANJE.
Kako postati član kluba modro poslovanje ?
Postanite partner računovodskega servisa MODRO JUTRO d.o.o.
Kako lahko opravim nakup članka (za osebe, ki niso člani KLUBA MODRO POSLOVANJE) ?
Opravite nakup !